ยัง

posted on 11 Sep 2014 22:04 by gsu-immortal
ยังมีเพลงที่ต้องฟังอีกตั้งหลายเพลง
ยังมีหนังที่ยังไม่ได้ดูอีกตั้งหลายเรื่อง
ยังมีที่ ๆ ยังไม่ได้ไปอีกตั้งหลายที่
ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังตั้งหลายเรื่อง
ยังไม่รู้เลยว่าจบไปจะทำงานอะไร
ยังไม่รู้เลยว่าตอนแก่มีความรู้สึกยังไง
ยังไม่ได้ออกไปถ่ายรูปแบบที่อยากถ่ายเลย
ยังไม่เคยเดินไปเรื่อย ๆ แล้วใส่หูฟังเปิดเพลงที่ชอบเลย
ยังไม่เคยวิ่งมารธอนเลย
ยังไม่ได้ทำเสื้อขายเหมือนที่คิดมาตลอดเลยสักตัว
ยังไม่รู้เลยว่าจะคิดถึงบางคนในความรู้สึกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่
.
.
.
.
.
.
.
ยังไม่รู้เลย
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.